Skip to content

De Trauma Opleiding

Lesprogramma

AM: Introductie opleiding en traumatologie
Mw. V. Vis, physician assistant traumachirurgie, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Rotterdam

De eerste dag start met een kennismaking waarna het doel en het programma van de opleiding worden doorgenomen. De leerstof en de toets, die aan het einde van de opleiding afgenomen wordt, komen ook aan bod. Tevens wordt uitleg gegeven over de presentaties op dag 12.  Daarna volgt een korte inleiding over de traumatologie.

PM: Anatomie en fysiologie
Prof. dr. G.J. Kleinrensink, hoogleraar anatomie, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam

In dit dagdeel wordt de anatomie besproken van het gehele lichaam. De inwendige organen van de buik en borstholte worden behandeld met speciale aandacht voor wat er met deze organen gebeurt bij een trauma. Ook het belang van weke delen, de  functie van gewrichten en de onderlinge verhoudingen in het lichaam worden besproken. Aan de hand van duidelijke afbeeldingen en modellen wordt de theorie behandeld. Om een goed inzicht te krijgen wordt ook de snijzaal bezocht.

AM: AO principes en materialen
Dr. H.G.W.M. van der Meulen, traumachirurg, HAGA ziekenhuis, Den Haag

De ‘Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen’ (AO) is een Zwitsers instituut dat is opgericht in 1958. Het AO heeft als doel om tot een goed operatief beleid te komen bij fracturen. Tijdens deze les wordt meer inzicht gegeven in de afweging tussen operatiemethoden en technieken.   

PM: Letsels van heup, bekken en acetabulum
Prof. dr. V.A. de Ridder, hoogleraar faculteit Geneeskunde, Universiteit Utrecht

In dit dagdeel veel aandacht voor operatieve technieken van bij letsels aan het bekken en heupgewricht.  Een duidelijk postoperatief beleid en verdere revalidatie worden besproken. Dit is zeer belangrijk bij bijvoorbeeld de heupfractuur welke de meest voorkomende en invaliderende fractuur is op oudere leeftijd en zorgt voor een hoge mortaliteit (25%) binnen een jaar.

AM: Het A-B-C-D-E en primaire opvang
Dr. J.M.G. Reijnders, chirurg, Academisch Ziekenhuis Maastricht, Maastricht

Het volgen van het A-B-C-D-E systeem is essentieel voor iedereen die zich met de zorg voor traumapatiënten bezighoudt. Daarnaast wordt dieper ingegaan op het fenomeen shock, welke kan ontstaan na een trauma.

PM: Letsels van knie, onderbeen, enkel en voet
Dr. T. Schepers, traumachirurg, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam
 

Letsels van knie, enkel en voet zijn veel voorkomende problemen. In deze les wordt ingegaan op de inhoudelijke operaties aan letsels aan de onderste extremiteiten. Ook worden de beweegredenen uitgelegd voor het postoperatieve beleid.  

Gehele dag: Revalidatie na trauma
Drs. T.A.R. Sluis, revalidatiearts, Rijndam Revalidatie, Rotterdam
 

Na een trauma is het soms nodig dat een patiënt verder (mede) behandeld wordt door de revalidatiearts. De vele indicaties hiervoor en de verschillende technieken die hiervoor gebruikt worden zullen in dit dagdeel middels casuïstiek aan bod komen. In de middag wordt een uitgebreide rondleiding gegeven in Revalidatiecentrum Rijndam waarbij verschillende revalidatietechnieken de revue passeren.

AM: Radiologische diagnostiek
Drs. A.C.F. van Gorp, radioloog, Laurentius Ziekenhuis, Roermond
 

Deze les behandelt de radiologische technieken die voorhanden zijn en geeft een introductie in de beoordeling van de onderzoeken alsmede kennis over welke techniek wanneer het beste inzicht geeft in mogelijk letsel . Een efficiënte inzet van de technieken is in de traumatologie vaak van levensbelang. 

PM: De geriatrische traumapatiënt
Mw. dr. S.C. Boon-van Dijk, geriater, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Rotterdam

Er wordt stilgestaan bij de traumapatiënt van boven de 70 jaar. Bij deze patiëntengroep spelen veelal meerder problemen waardoor er een hogere complexiteit ontstaat. Verhoogde fragiliteit, hogere kans op mortaliteit, polyfarmacie en atypische klinische beelden zijn enkele voorbeelden van problematiek waar de 70-plussers sneller tegenaan lopen na een trauma. 

AM: Letsels van de schouder en elleboog
Dr. S. Rutten, orthopedisch chirurg, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Rotterdam

Letsels van de schouder en clavicula komen relatief vaak voor. Een claviculafractuur wordt vaak conservatief behandeld. De redenen om toch te opereren worden besproken volgens de laatste inzichten. Een (sub)capitale humerusfractuur kan zowel conservatief als operatief worden behandeld. Ook hierin worden de keuzen stap voor stap doorgenomen. Ook is er aandacht voor (recidiverende) schouderluxaties. Elleboogletsels komen ook frequent voor en hierbij is een conservatieve behandeling niet altijd vanzelfsprekend. 

PM: Letsels van de wervelkolom
Dr. J.P.H.J. Rutges, orthopedisch chirurg, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam

De behandeling van wervelfracturen is complex, vereist ervaring en de operaties die soms nodig zijn worden in Nederland weinig gedaan. In deze les wordt ingegaan op de gevolgen van wervelkolom- en ruggenmergletsel en de behandelingen die beschikbaar zijn.

Gehele dag: Revalidatie na trauma
Drs. T.A.R. Sluis, revalidatiearts, Rijndam Revalidatie, Rotterdam
 

Na een trauma is het soms nodig dat een patiënt verder (mede) behandeld wordt door de revalidatiearts. De vele indicaties hiervoor en de verschillende technieken die hiervoor gebruikt worden zullen in dit dagdeel middels casuïstiek aan bod komen. In de middag wordt een uitgebreide rondleiding gegeven in Revalidatiecentrum Rijndam waarbij verschillende revalidatietechnieken de revue passeren.

AM: Trauma bij kinderen
Prof. dr. V.A. de Ridder, hoogleraar faculteit Geneeskunde, Universiteit Utrecht

In dit dagdeel wordt ingegaan op specifieke letsels van de pediatrische patiënt en de begeleiding hierbij van de jonge patiënt en hun ouders. Ook het signaleren van mogelijk kindermishandeling wordt hierbij behandeld. Klopt de fractuur bij het traumamechanisme en de anamnese?

PM: Brandwonden
Mw. drs. I.M.M.H. Oen, brandwondenarts, Brandwondencentrum, Rotterdam 

Brandwonden heb je van verschillende aard en grootte, waarbij ook lichamelijke en psychosociale impact een flinke rol kan spelen in de wijze waarop je gaat (na)behandelen. In deze les is er aandacht voor de eerste opvang van brandwondenslachtoffers en de (chirurgische) behandeling hiervan. ook de problemen die op langere termijn optreden worden doorgenomen. 

AM: Workshop gipsverband
Mw. A. van Dooremalen gipsverbandvermeester, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Rotterdam

Gipsimmobilisatie is de meest oude en bekende fractuurbehandeling. Een variëteit aan fracturen kan worden behandeld met gips of andere immobilisatietechnieken waarvoor de gipsverbandmeester verantwoordelijk is. In dit dagdeel is veel aandacht voor de verschillende soorten gips en zal er vooral veel geoefend worden.

PM: Fysiotherapie na trauma
Dhr. B. de Berg, fysiotherapeut, Actief Fysiotherapie, Rotterdam

Een andere bekende nabehandeling van traumaletsel is fysiotherapie. De zin en onzin van fysiotherapeutische behandelingen en veel voorkomende indicatiestellingen worden behandeld en gedemonstreerd. 

AM: Wondbehandeling en complicaties
Dr. A.J.M. Luijsterburg, plastisch chirurg, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam 

Een van de belangrijkste zaken binnen de traumatologie zijn de weke delen, ofwel de huid, fascie en spieren. In deze les is veel aandacht voor de beoordeling van de weke delen en de behandelmogelijkheden als de kwaliteit van de weke delen te wensen overlaat. Er wordt met behulp van casuïstiek uitgebreid stilgestaan bij de behandeling hiervan. 

PM: Sportletsels
Drs. B.A.G. Bulder, sportarts, Sportmedisch Adviescentrum, Rotterdam 

Een substantieel aandeel van trauma ontstaat door de beoefening van sport. In dit dagdeel worden de meest bekende sportletsels behandeld. De incidentie, maatschappelijke kosten en herstel van de sporter komen aan bod. 

AM: Klinisch redeneren
Mw. IJ. Jüngen, arts-opleider, AMC, Amsterdam

Op basis van een goede anamnese, hetero-anamnese en lichamelijk onderzoek moet men tot een differentiaal diagnose komen. Vervolgens wordt er een onderbouwd zinnig aanvullend onderzoek aangevraagd. Het doel is om tot de juiste diagnose te komen. Klinisch redeneren is hierbij van ongekend belang en zal in deze les worden toegelicht en geoefend. 

PM: Letsels van de pols en hand
Prof. dr. J.H. Coert, plastisch chirurg, Universitair Medisch Centrum, Utrecht 

Letsels van pols en hand veroorzaken vaak grote problemen in het dagelijks functioneren. Vaak is de verwachting van patiënten erg hoog ten aanzien van het eindresultaat. Een niet onderkend of slecht behandeld handletsel kan ernstige gevolgen hebben voor een patiënt. Omdat de invloed van dit soort letsels op het dagelijks functioneren zo groot is, wordt frequent een klacht ingediend tegen een behandelaar. Hoe je komt tot het 29 beste resultaat met een systematische aanpak, wordt in dit dagdeel besproken.

AM: Presentatie opdrachten cursisten
Dr. T.M.A.L. Klem, traumachirurg, en mw. V. Vis, physician assistant traumachirurgie, 
Franciscus Gasthuis & Vlietland, Rotterdam

Tijdens deze ochtend worden de wetenschappelijke opdrachten (PICO) van de cursisten gepresenteerd aan de andere deelnemers. Er wordt bij iedere opdracht gekeken naar de inhoudelijke kwaliteit van de opdracht en de presentatievaardigheden. Het is een opdracht gebaseerd op wetenschappelijke onderzoeken binnen de traumatologie waarbij meerdere facetten van de zorg aan de orde dienen te komen. 

PM: Chirurgische vaardigheden
Dr. H.P. Theeuwes, chirurg, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Tilburg

Het hechten en verzorgen van kleine wonden en peesletsels vragen om een goede voorbereiding. Hygiëne maatregelen en desinfectie moeten worden nageleefd volgens de landelijke richtlijn wondinfectie preventie. Er is een uitgebreid assortiment aan chirurgisch instrumentarium en hechtmateriaal. Indicaties en contra indicaties worden besproken. Met behulp van speciaal oefenmateriaal wordt het hechten van pezen en huid in de praktijk geoefend. 

AM: Eindtoets

De theoretische eindtoets wordt direct nagekeken zodat je aan het eind van de middag weet of je geslaagd bent voor de Trauma Opleiding en geaccrediteerd bent volgens de V&VN, het Verpleegkundig Specialisten Register en de NAPA. 

AM: Herkansing schriftelijke eindtoets

Indien de schriftelijke toetsen niet behaald zijn, is er een mondelinge herkansing mogelijk. In overleg wordt een datum bepaald.