Basis Chirurgische Vaardigheden voor AIOS en physician assistants

Geen plekken beschikbaar voor deze opleiding.

Voor een goede start in het ziekenhuis of een huisartsenpraktijk is het essentieel dat je vanaf het allereerste begin de juiste chirurgische vaardigheden krijgt aangeleerd.

Of het nu gaat om steriliteit, patiëntveiligheid, knoop- en hechttechnieken of een adequaat gips aanleggen om een pols- of enkelfractuur staat bij alles een goede techniek en protocol centraal.

Als je kijkt naar de ontwikkelingen in Nederland is een grote groep professionals in de ziekenhuizen en huisartspraktijken dagelijks bezig met het leveren van bovengenoemde basiszorg en soms meer complexere vormen van zorg. Veelal van deze taken worden vervuld door arts assistenten (ANIOS en AIOS), physician assistants (PA) en verpleegkundig specialisten (VS).

Informatie
In de cursus ‘Basis Chirurgische vaardigheden’ leren we je de laatste theoretische kennis en praktische skills om op een veilige manier de chirurgische basiszorg te kunnen leveren. Onze docenten zijn chirurgen, OK medewerkers, physician assistants en gipsmeesters en kunnen dus uit eigen kunde en ervaring putten.

Deel I zal bestaan uit veiligheid, communicatie op de OK en steriliteit.

In deel II wordt uitgebreid ingegaan op hechtmaterialen en diverse hechttechnieken. Tevens wordt ook besproken welke materialen je nodig hebt op de behandelkamer en wat voor incisie gewenst is. Vervolgens krijg je een uitgebreid overzicht van het chirurgisch instrumentarium.

In het laatste gedeelte, het praktijkdeel, wordt er in groepjes van twee geoefend op modellen. Al het materiaal is hiervoor aanwezig. De theoretische kennis kan nu in de praktijk gebracht worden. De nadruk ligt op hechttechnieken en hoe je veilig en efficiënt een afwijking verwijdert. Er is veel ruimte voor persoonlijke interactie. Aansluitend zal door een professional onderwijs worden gegeven hoe je adequaat gips kan aanleggen bij een pols- of enkelfractuur.

Onze cursus wordt gegeven in een groep van maximaal 14 cursisten. Dit creëert een leeromgeving waar er veel interactie ontstaat tussen cursisten en docent. Na afloop van de cursus wordt het certificaat naar u gemaild.

Programma
Deel 1
08:30 uur Inloop en registratie
09:00 uur Introductie Basis Chirurgische Vaardigheden
09:15 uur Steriliteit en communicatie op de POK en OK: praktijk en theorie
12:00 uur Lunch
Deel 2
13:00 uur Knooptechnieken met de hand en met naaldvoerder
14:30 uur Verschillende soorten gipsmaterialenen bijbehorende theorie
15:00 uur Pauze
Deel 3
15:30 uur Hechten en incisie op kunststof huidmodellen en peesmodellen.
17:00 uur ​Gipstechnieken in de praktijk
18:00 uur Take home messages en sluiting

Locatie 
Hulstkamp Gebouw
Maaskade 119
3071 NK  Rotterdam

Bereikbaarheid
Als je met het openbaar vervoer komt kun je het beste vanaf Station Rotterdam Blaak buslijn 47 naar halte Sleephellingstraat Noord nemen. Deze bushalte is ca. 200 meter van de ingang van het Hulstkamp Gebouw. Voor een persoonlijk reisadvies verwijzen wij je graag naar www.9292.nl.
Ook met de auto is de Maaskade goed bereikbaar, maar vanwege de hoge parkeerkosten raden wij aan om met het openbaar vervoer te komen.

Kosten

De kosten voor de cursus zijn 625 euro (inclusief lunch), dit bedrag is vrijgesteld van BTW. Zie ook de algemene voorwaarden. Na aanmelding ontvang je een betaal- en ontvangstbevestiging per e-mail.

Accreditatie

Accreditatie van de cursus is aangevraagd bij de KNMG en de NAPA.

Contact
Voor meer informatie mail of bel je met onze coördinator Mathilde Romijn: info@medischeopleidingen.nl / 06-13 09 78 44.