Skip to content

Advanced Lifestyle Coaching

Lesprogramma ALC 5.0 - start 6 februari 2025

Module 1:
Gezond leven, gezonde gewoontes (theoretische achtergrond en analyseer jezelf)

AM: Start opleiding
Marjolein Streur en Rutger Top, beide leefstijlcoach en gezondheidswetenschapper 

Op deze eerste dag van de opleiding gaan we vooral kennismaken. Met de docenten, met elkaar en met het vak leefstijlcoach.

PM: Leefstijlgerelateerde aandoeningen en leefstijl veranderingen
Jaap Seidell, hoogleraar Voeding en Gezondheid, Vrije Universiteit Amsterdam

Deze middag schetst Jaap Seidell het grotere plaatje over de stand van zaken rondom leefstijl, overgewicht en obesitas en leefstijlgerelateerde factoren en ziektebeelden. Hoe groot is de omvang van leefstijlgerelateerde problematiek en waarom is het zo hard nodig om meer met leefstijl te doen?

AM: De stofwisseling in relatie tot ziekte en gezondheid
Rosalie Kiewiet-Kemper, internist, Albert Schweitzer Ziekenhuis

Bij leefstijlgerelateerde aandoeningen spelen allerlei fysiologische processen een rol. De glucose-insulinestofwisseling, de schildklier en de bijnieren spelen bijvoorbeeld een grote rol. In deze les bespreekt Rosalie Kiewiet de basis van deze processen en hoe dit samenhangt met verschillende aandoeningen.

PM: Voedingsleer: effect voeding op de gezondheid, energie-inname en activiteit
Everdien van der Leek, diëtist en gezondheidswetenschapper, Corpus Mentis Leiden

Deze middag gaan we dieper in op de voedingsleer. De basis over macro- en micronutriënten komt aan de orde, energie-inname en -verbruik, en we kijken naar wat er nu eigenlijk bekend is over wat gezonde voeding is. Daarbij kijken we ook naar je eigen voedingspatroon.

AM: Voedingsleer: supplementen en eetpatronen 
Everdien van der Leek, diëtist en gezondheidswetenschapper, Corpus Mentis Leiden

In deze les gaan we verder op het gebied van voeding. Vitaminen en mineralen komen hierbij aan bod, welke voedingstoffen je in voeding vindt en wat hun functie is. Is het gebruik van supplementen zinvol en voor welke doelgroepen geldt het advies om een voedingssupplement te gebruiken? Je test je kennis met fabels en feiten waarin onderwerpen zoals zoetstoffen en E-nummers aan bod komen. Voeding is altijd in beweging, dus ook de verschillende voedingspatronen en trends komen aan bod. Denk daarbij aan paleo, vegetarisch, veganistisch, intermittent fasting etc. Je leert meer over de kansen, de risico’s en aandachtspunten bij verschillende voedingspatronen.

PM: Gedragsverandering en motivatie
Katja Cardol, psycholoog Sport & Gezondheid, psycholoog NIP

Gedragsverandering is niet eenvoudig, zeker niet op de langere termijn. Waarom is veranderen zo lastig? Hoe krijg je mensen zover dat ze ‘de knop omzetten’? En bestaat een dergelijke ‘knop’ eigenlijk wel…? Tijdens deze les leer je meer over de wetenschappelijke inzichten in motivatie en gedrag. We behandelen belangrijke modellen van gedragsverandering en oefenen met motiverende gesprekstechnieken.

AM / PM: Beweging: theorie en praktijk
Anne van Vegchel – Hindriks, sportarts, Sportkliniek Goes

Veel mensen bewegen (veel) te weinig. Hoe staan we er in Nederland eigenlijk voor qua beweeggedrag en hoeveel moet je bewegen om het risico op ziektes te verkleinen? De geldende beweegrichtlijnen worden doorgenomen en de effecten van bewegen op chronische aandoeningen. De basisfysiologie van bewegen komt aan bod en je leert hoe je een trainingsprogramma op kunt stellen, rekening houdend met mogelijke beperkingen. Verder wordt ingegaan op bewegen en trainingsprincipes. Na deze lesdag weet je welke verschillende energiesystemen er zijn en wanneer welk energiesysteem ingezet wordt, en hoe je het meest efficiënt kunt trainen. Je leert over testen die je in kunt zetten bij je coachee en het bepalen van de belasting en de belastbaarheid.

AM: Slaapfysiologie- en pathologie
Heidi Lammers-van der Holst, senior onderzoeker slaap, Erasmus Medisch Centrum

Wij brengen gemiddeld een derde van ons leven slapend door. Slaap is een essentiële levensbehoefte, net als water, voedsel en zuurstof. In deze les wordt de fysiologie van de ‘normale’ slaap-waak cyclus behandeld (inclusief de rol van de biologische klok), alsmede genetische aandoeningen waarbij het slaapproces wordt verstoord. Ook komt aan de orde hoe een verkeerde manier van leven en onze 24/7 economie (in het bijzonder nachtwerk) onze slaap en ons functioneren beïnvloedt, welke korte en lange termijn effecten dit heeft op onze gezondheid, en wat wij zelf kunnen doen om onze slaap te verbeteren en gezondheidsrisico’s in te perken.

PM: Praktijkmiddag; energizers en basisvaardigheden gesprekstechnieken 
Marjolein Streur en Rutger Top, beide leefstijlcoach en gezondheidswetenschapper 

In deze les gaan we aan de slag met beweegactiviteiten en maken we een begin met het coachen en hoe voeren van coachingsgesprekken. Aan de hand van je eigen veranderwens en/of je eigen dagboeken oefenen we met basisvaardigheden van een coach en gesprekstechnieken.

AM: Stressfysiologie- en pathologie
Harm Krugers, Associate Professor Stress, emotions and memory, Universiteit van Amsterdam 

Stress heeft een negatieve klank, maar is dat negatieve imago wel terecht? De activering van biologische systemen en de afgifte van stress-hormonen na een stressvolle gebeurtenis is namelijk erg nuttig. Toch heeft stress ook wel degelijk negatieve kanten wanneer stresshormonen langdurig worden afgegeven. In deze les gaat Harm Krugers in op wat stress eigenlijk is, welke processen er in het lichaam spelen, wat er gebeurt bij langdurige stress en hoe stress samenhangt met leefstijlgerelateerde aandoeningen.  

PM: Praktijkmiddag: slaap- en stressdagboek
Marjolein Streur en Rutger Top, beide leefstijlcoach en gezondheidswetenschapper 

Deze lesmidddag gaan we verder met het coachen van elkaar, gericht op je eigen veranderwens en/of je eigen slaap- en stressdagboek. Welke copingstijlen gebruik jij eigenlijk, en zijn die wel zo effectief? En hoe zit het met je eigen slaap?

AM: Praktijkochtend: voorbereiding examen
Marjolein Streur en Rutger Top, beide leefstijlcoach en gezondheidswetenschapper 

Nu een heel groot deel van de inhoudelijke kennis behandeld is, gaan we verder aan de slag met casuïstiek. Dit is ook voorbereiding op het eerste examen. We gaan verder met het analyseren van dagboeken en de interactie tussen de verschillende leefstijlfactoren.

PM: De pathogenese van obesitas
Mireille Serlie, Hoogleraar Inwendige geneeskunde, Amsterdam Universitair Medisch Centrum

Het aantal mensen met obesitas neemt toe. Obesitas is daarmee een van de belangrijkste ziektes met grote gevolgen voor de gezondheid. Wat gebeurt er dan precies in het lichaam? Wat is het effect van het vet op het functioneren van het lichaam? Mireille Serlie bespreekt alles rondom het ontstaan van obesitas en de effecten ervan.

Module 2:
Coaching en gedragsverandering

AM: Coaching en gedragsverandering
Marjolein Streur en Rutger Top, beide leefstijlcoach en gezondheidswetenschapper 

In module 2 ligt de nadruk op het coachen en het oefenen van de gesprekstechnieken. Dit doen we mede door middel van het werken met stage-coachees en simulatiespellen. Op deze dag gaan we oefenen met een goede basishouding , gaan verder met gesprekstechnieken en kijken naar de invloed van taal.  

PM: Positieve gezondheid
Liselot Schiphorst, fysiotherapeut, vitaliteitscoach en trainer Positieve Gezondheid, Institute for Positive Health

Tijdens deze les word je aan het werk gezet om na te denken over implementeren van ‘werken met Positieve Gezondheid’. Hoe kan je Positieve Gezondheid een plek geven in beleid, praktijk, onderzoek of onderwijs? Mogelijkheden om ermee aan de slag te gaan als toekomstig leefstijlcoach en/of binnen een organisatie. Na afloop van deze les heb je meer kennis over de definitie, theoretische achtergrond en praktische werkwijze van Positieve Gezondheid en weet je op welke manier het gedachtengoed van Positieve Gezondheid een bijdrage kan leveren aan het vermogen van mensen om zich aan te passen en een eigen regie te voeren in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdaging van het leven (Machteld Huber, 2012).

AM: Coachen: de coachende houding en het effectieve gesprek
Marjolein Streur en Rutger Top, beide leefstijlcoach en gezondheidswetenschapper 

Wat maakt je nou een goede coach? Wat doe je als coach wel en wat juist niet? En wat heb jij als persoon voor invloed op het coachingsproces? In deze les gaan we daar verder mee aan de slag; we gaan dieper in op de basishouding- en attitude van de coach en het stellen van de juiste vragen.

PM: Coachen: motiverende gesprekstechnieken
Rutger Top, leefstijlcoach en gezondheidswetenschapper

In deze praktijkmiddag gaan we specifiek aan de slag met motiverende gespreksvoering. Dit is een van de gesprekstechnieken waarmee de motivatie van een coachee beïnvloed kan worden, en dus een belangrijke tool om in je toolkit te hebben.

AM: Coachen: oplossingsgericht werken
Marjolein Streur en Rutger Top, beide leefstijlcoach en gezondheidswetenschapper 

Er zijn verschillende gesprekstechnieken die je als coach in kunt zetten tijdens je sessie. Oplossingsgericht werken is een van deze technieken die je als coach goed kunt gebruiken. Bij oplossingsgericht werken ga je uit van mogelijkheden en de kracht die je coachee in zich heeft. Het heeft de basis in de positieve psychologie en sluit goed aan bij het concept van positieve gezondheid. Deze ochtend zal geheel in het teken staan van het oplossingsgericht coachen.

PM: Praktijkmiddag: coaching, verdiepende skills
Marjolein Streur en Rutger Top, beide leefstijlcoach en gezondheidswetenschapper 

In voorgaande lessen zijn we bezig geweest met de voorbereiding op het eerste intakegesprek met jullie stagecoachee. In deze les gaan we verder met de vervolggesprekken en technieken die je hierbij kunnen inzetten. We kijken we naar de valkuilen waar je als coach mee te maken kunt krijgen en hoe je daar zelf op kunt reflecteren.

AM: Reflectie coachtraject
Marjolein Streur en Rutger Top, beide leefstijlcoach en gezondheidswetenschapper 

Om je als coach te ontwikkelen is het belangrijk om regelmatig te reflecteren op jouw
functioneren als coach. Je bent immers je eigen belangrijkste gereedschap. Tijdens
deze les zullen we aan de hand van een vaste methodiek terugkijken op jouw eerste
gesprekken.

PM: Coachen: verdieping en omgaan met weerstand
Marjolein Streur en Rutger Top, beide leefstijlcoach en gezondheidswetenschapper 

Tijdens een coachingstraject zal je coachee veranderingen door gaan maken. Wat gebeurt er bij zo’n veranderproces en wat speelt er allemaal mee? Ook gaat een verandering niet altijd zonder horten of stoten. Hoe ga je hiermee om? Daar gaan we tijdens deze les mee aan de slag.

AM / PM: Praktijkdag coaching: oefenen met acteur
Marjolein Streur en Rutger Top, beide leefstijlcoach en gezondheidswetenschapper 

Tijdens deze lesdag wordt geoefend voor het examen. Met een acteur gaan we coachingsgesprekken oefenen zoals die ook op het examen zullen gaan.
Tijdens de opleiding werk je zowel in tweetallen als met intervisiegroepjes. Het doel hiervan is (zelf)reflectie, deskundigheidsbevordering, leren van elkaar en het opbouwen van een netwerk. We oefenen deze dag ook met intervisie, waarin studenten een casus in kunnen brengen waar ze zelf mee te maken hebben gekregen tijdens het begeleiden van de stagecoachee.

AM / PM: Groepstraining geven
Marjolein Streur en Rutger Top, beide leefstijlcoach en gezondheidswetenschapper 

Als leefstijlcoach werk je niet alleen 1 op 1 met coachees maar ook vaak met
groepen coachees. Het is daarom belangrijk om ook in staat te zijn coaching en
training op groepsniveau te kunnen geven. Tijdens deze lesdag leer je de basis van een groepstraining aan de hand van de Kolb-cyclus en oefen je met voor de groep staan.

Module 3:
In de praktijk

AM: Voedingsleer in de praktijk
Everdien van der Leek, diëtist en gezondheidswetenschapper, Corpus Mentis Leiden

Deze les geeft nog meer verdieping in de voedingsleer. Welke kansen en knelpunten kom je in de praktijk tegen bij coachees die met hun voeding aan de slag willen? En hoe ga je om met verschillende doelgroepen, zoals bij bijvoorbeeld onregelmatige dienst en mensen met een lage sociaaleconomische status of met verschillende culturele achtergronden.

PM: Wetenschap
Marjolein Streur en Rutger Top, beide leefstijlcoach en gezondheidswetenschapper 

Een belangrijke vaardigheid voor de leefstijlcoach is om het nieuws wat op ons afkomt op waarde te kunnen schatten. Want al het nieuws wat jij leest, lezen de coachees ook. Als leefstijlcoach krijg je vaak vragen over hypes en in hoeverre die nou wel of niet waar zijn. In deze les leer je werken vanuit een wetenschappelijk onderbouwde visie, leer je feiten en fabels van elkaar te onderscheiden en leer je hoe je in de coachingspraktijk betrouwbare informatiebronnen herkent en hier gebruik van maakt. 
Daarnaast wordt het voor ons als leefstijlcoaches steeds belangrijker om onze meerwaarde te kunnen laten zien. In deze les leer je welke meetinstrumenten je kunt inzetten als leefstijlcoach en hoe je die op de goede manier gebruikt. 

AM: GLI en leefstijlcoaching in de praktijk
Marjolein Streur en Rutger Top, beide leefstijlcoach en gezondheidswetenschapper 

In deze les vertellen we je alles over de GLI en wat er voor nodig is om een GLI te begeleiden. Je leert daarbij helder rapporteren naar andere zorgverleners.
Daarnaast is het, wanneer je gaat werken met groepen, van belang dat elk individu binnen de groep tot zijn recht komt en de aangeboden les, workshop of training op zo’n manier wordt aangeboden dat er ook daadwerkelijk een leerklimaat ontstaat dat is afgestemd op de doelstelling van de training. Ieder mens is verschillend en daar moet je bij het maken van je workshop rekening mee houden. Ook dit komt aan bod tijdens deze les. 

PM: Stoppen met roken
Rutger Top, leefstijlcoach en gezondheidswetenschapper

Mensen begeleiden in het stoppen met roken vraagt om specifieke kennis over onder meer verslaving. Deze les biedt jou doelmatige coachingsvaardigheden én wetenschappelijk onderbouwde informatie over hoe je mensen begeleidt bij het stoppen met roken.

AM: Ontspanning in de praktijk: yoga en mindfulness
Esther van Duin, GZ psycholoog, senior onderzoeker en neurowetenschapper

Ontspanning is noodzakelijk om onder meer stress te voorkomen, maar het is niet altijd makkelijk. In deze les gaan we in op hoe je je coachee  bewust kunt laten worden van stress of spanning, je eigen reactie daarop en wat je kunt doen om beter te ontspannen. Specifieke ontspanningsmethoden zoals ademhalingsoefeningen, yoga en mindfulness komen in deze les aan bod.

PM: Metabole operaties voor overgewicht en andere ziektes zoals diabetes
Eric Hazebroek, chirurg, hoogleraar Voeding en Obesitas, Rijnstate Arnhem

Het belang van leefstijl voor een gezond leven is inmiddels duidelijk bewezen. Ook voor het genezen van bestaande ziektes werkt een leefstijlaanpassing vaak heel goed. Wat nu als een ziekte zoals obesitas of diabetes al te ver gevorderd is en alleen leefstijl aanpassingen onvoldoende werken? De laatste jaren wordt het metabole effect van operaties die bedacht zijn om af te vallen steeds duidelijker. Zo wordt bijvoorbeeld een gastric bypass soms ingezet om met name diabetes aan te pakken en is het afvallen een leuke bijkomstigheid. De effecten van deze operaties worden versterkt door een juiste leefstijl. Tijdens deze les neemt Ulas Biter, die ruime ervaring heeft als bariatrisch en metabool chirurg, je mee in het verleden, het heden en de potentiële toekomst van de metabole maag- en darmoperaties.

AM / PM: Workshops en blik op de toekomst
Marjolein Streur en Rutger Top, beide leefstijlcoach en gezondheidswetenschapper 

Dit is de laatste gewone lesdag van de opleiding. Deze dag kijken we samen terug op wat we hebben geleerd en blikken we vooruit naar de toekomst. Iedere student geeft een korte pitch over hoe hij of zij de rol van leefstijlcoach in de toekomst gaat invullen. Daarnaast gaan we deze les praktisch aan de slag met het geven van workshops; de studenten geven in groepjes zelf een korte workshop aan de medestudenten.

AM: Schriftelijke eindtoets

Indien je de schriftelijke eindtoets niet hebt gehaald is er de mogelijkheid om deze op donderdagochtend 18 december 2025 te herkansen. 

AM: Herexamen schriftelijke eindtoets

PM: Diploma-uitreiking