Skip to content

Advanced Lifestyle Coaching

Lesprogramma ALC 3.0 - start 2 februari 2023

Module 1:
Gezond leven, gezonde gewoontes (theoretische achtergrond en analyseer jezelf)

AM: Start opleiding
Marjolein Streur, leefstijlcoach en gezondheidswetenschapper 
Rutger Top, leefstijlcoach (BLCN geaccrediteerd)

Kennismaking, veilige leeromgeving creëren + groepsvorming / binding en inspiratie opdoen voor het vervolg van de opleiding.

PM: Leefstijlgerelateerde aandoeningen en leefstijl veranderingen
Jaap Seidell, Hoogleraar Voeding en Gezondheid, Vrije Universiteit Amsterdam

De student heeft basiskennis over (de interactie tussen) voeding, overgewicht en leefstijlgerelateerde factoren en ziektebeelden, en kent mogelijkheden tot positieve beïnvloeding.

AM: Voedingsleer, effect voeding op de gezondheid, energie-inname en activiteit
Paul Bosma, diëtist, klinisch epidemioloog en Know How Lead bij Changing Life

Inleiding in de voedingsleer; de student heeft basiskennis over voedingsleer en eetpatronen en kan hiermee praktisch aan de slag door middel van het analyseren van het eigen voedingspatroon.

PM: Motivatie en fases van gedragsverandering (inleiding op het coachen)
Veronica Janssen, Medisch psycholoog, Leids Universitair Medisch Centrum

De student heeft kennis en inzicht in de basisprincipes van het opbouwen van een vertrouwensrelatie, weet wat de juiste professionele attitude ofwel coachhouding is (o.a. contact maken, integer zijn, aandacht hebben, aansluiten bij, acceptatie zonder oordeel, authenticiteit en grenzen aangeven). Daarnaast heeft de student kennis over motivatie en gedragsverandering aan de hand van verschillende gedragsmodellen.

AM: Beweging in de praktijk: beweegrichtlijnen en effecten van bewegen
Maureen Ros, Specialist Fit & Gezond, Kenniscentrum Sport & Bewegen

Na deze lesdag ben je bekend met de beweegrichtlijnen, weet je wat de effecten van bewegen en (veel) zitten in het algemeen zijn en wat de effecten specifiek voor mensen met een chronische aandoening zijn. Verder ben je bekend met de basisprincipes van trainingsvariabelen en weet je hoe je een beweegprogramma kan opstellen.

PM: De stofwisseling in relatie tot obesitas
Rosalie Kiewiet-Kemper, internist, Albert Schweitzer Ziekenhuis

De student heeft praktijk-georiënteerde biologische/medische basiskennis over leefstijlgerelateerde onderwerpen en fysiologische processen van het metabolisme.

AM: Voedingsleer; supplementen en eetpatronen 
Paul Bosma, diëtist, klinisch epidemioloog en Know How Lead bij Changing Life

Inleiding in de voedingsleer. De student heeft basiskennis over voedingsleer en eetpatronen en kan hiermee praktisch aan de slag. De student kent de globale behoefte aan energie en voedingsstoffen bij mannen en vrouwen afgestemd op het energieverbruik. De student kan een individueel voedingspatroon ontwerpen en beoordelen.

PM: Praktijkmiddag; energizers en basisvaardigheden gesprekstechnieken 
Marjolein Streur, leefstijlcoach en gezondheidswetenschapper
Rutger Top, leefstijlcoach (BLCN geaccrediteerd)

In deze middag gaan we aan de slag met beweegactiviteiten, eet- en beweegdagboeken en maken we een begin met de basisvaardigheden van de gesprekstechnieken.

AM: Slaapfysiologie- en pathologie
Heidi Lammers-van der Holst, senior onderzoeker slaap, Erasmus Medisch Centrum

De student doet kennis op over slaapfysiologie- en pathologie en leert een individueel slaap- en ontspanningspatroon beoordelen en hierop adviezen te geven. De student weet wat de interactie is tussen slaap en de andere leefstijlgebieden.

PM: Beweging in de praktijk: inspanningsfysiologie
Maureen Ros, Specialist Fit & Gezond, Kenniscentrum Sport & Bewegen

Na deze lesdag ben je bekend met de basisprincipes van de inspanningsfysiologie. Je weet welke verschillende energiesystemen er zijn en wanneer welk energiesysteem ingezet wordt. Je bent bekend met de verschillende trainingsprincipes en de belasting en belastbaarheid van een coachee. Als laatste weet je hoe je de belasting en belastbaarheid meetbaar kan maken. 

AM: Stressfysiologie- en pathologie
Harm Krugers, Associate Professor Stress, emotions and memory, Universiteit van Amsterdam 

De student heeft basiskennis over relevante lichaamswaarden m.b.t. stress, het ontstaan van stress en de invloed van stress op leefstijlfactoren en vice versa. Tevens doet hij kennis op over stressmanagement en kan dit vertalen naar de praktijk.

PM: Praktijkmiddag: slaap- en stressdagboek
Marjolein Streur, leefstijlcoach en gezondheidswetenschapper 
Rutger Top, leefstijlcoach (BLCN geaccrediteerd)

In deze les gaan we praktisch met de stressfysiologie- en pathologie, ontspanning en energiegebrek aan de slag. Naast het slaapdagboek hou je ook nog 3 dagen een stressdagboek bij. 

AM: De pathogenese van obesitas
Mireille Serlie, Hoogleraar Inwendige geneeskunde, Amsterdam Universitair Medisch Centrum

Onderwerpen die in deze les behandeld worden zijn:
– Energieverbruik
– Energie-inname
– Circadiaan ritme
– Neurotransmitters en voedselinname

PM: Praktijkmiddag; voorbereiding examen
Marjolein Streur, leefstijlcoach en gezondheidswetenschapper 
Rutger Top, leefstijlcoach (BLCN geaccrediteerd)

De student vertaalt op de praktijkdagen zijn opgedane theoretische kennis naar de praktijk, in module 1 volgens het principe analyseer jezelf en learning by doing. Door samenwerking in intervisiegroepjes en door middel van het oefenen van casuïstiek leert hij te reflecteren op zijn eigen functioneren en werkt hij aan zijn eigen ontwikkeling. De student beheerst de basiskennis voor het analyseren van een voedings- en beweegdagboek en weet daarop een verbeterplan te maken. Hij kent de interactie tussen stress en slaap op de verschillende leefstijlfactoren.

Module 2:
Coaching en gedragsverandering

AM: Coaching en gedragsverandering
Marjolein Streur, leefstijlcoach en gezondheidswetenschapper 
Rutger Top, leefstijlcoach (BLCN geaccrediteerd)

De student vertaalt op de praktijkdagen zijn opgedane theoretische kennis naar de praktijk, in module 2 gaan de studenten aan de slag met oefencoachees en simulatiespellen. De student heeft kennis over het belang van een goede intake en weet waar deze aan moet voldoen, hij is bekend met de verschillende meetwaarden zoals gewicht, BMI en tailleomvang en weet deze op juiste wijze te interpreteren. Hij kent de basisprincipes van een professionele coachhouding. De student weet op methodische wijze te reflecteren op zijn eigen functioneren en past dit toe tijdens de les in tweetallen en de intervisiegroep.

PM: Positieve gezondheid
Liselot Schiphorst, fysiotherapeut, vitaliteitscoach en trainer Positieve Gezondheid, Institute for Positive Health

In een lesblok van drie uur worden de studenten aan het werk gezet om na te denken over implementeren van ‘werken met Positieve Gezondheid’. Hoe kan je Positieve Gezondheid een plek geven in beleid, praktijk, onderzoek of onderwijs? Mogelijkheden om ermee aan de slag te gaan als toekomstig leefstijlcoach en/of binnen een organisatie. De student heeft na afloop van deze les kennis over de definitie, theoretische achtergrond en praktische werkwijze van Positieve Gezondheid en weet op welke manier het gedachtengoed van Positieve Gezondheid een bijdrage kan leveren aan het vermogen van mensen om zich aan te passen en een eigen regie te voeren in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdaging van het leven (Machteld Huber, 2012). Deze kennis kan de student toepassen in de praktijk. 

AM: Coachen: de coachende houding en het effectieve gesprek
Marjolein Streur, leefstijlcoach en gezondheidswetenschapper 
Rutger Top, leefstijlcoach (BLCN geaccrediteerd)

Wat maakt je nou een goede coach? Wat doe je als coach juist wel en wat niet? En wat heb jij als persoon als invloed op het coachingsproces? In deze les gaan we daar verder mee aan de slag; we gaan dieper in op de basishouding- en attitude van de coach en het stellen van de juiste vragen.

PM: Coachen: motiverende gesprekstechnieken
Rutger Top, leefstijlcoach (BLCN geaccrediteerd)

In deze praktijkmiddag komen gesprekstechnieken aan bod. Er wordt geoefend in gesprekstechnieken en communicatieve vaardigheden bij uiteenlopende coachees. 

AM/PM: Coachen: oplossingsgericht coachen en verdieping
Marjolein Streur, leefstijlcoach en gezondheidswetenschapper 
Rutger Top, leefstijlcoach (BLCN geaccrediteerd)

Er zijn verschillende gesprekstechnieken die je als coach in kunt zetten tijdens je sessie. Oplossingsgericht werken is een van deze technieken, die je als coach goed kunt gebruiken. Bij oplossingsgericht werken ga je uit van mogelijkheden en de kracht die je coachee in zich heeft. Het heeft de basis in de positieve psychologie en sluit goed aan bij het concept van positieve gezondheid. Deze ochtend zal geheel in het teken staan van het oplossingsgericht coachen.

AM: Wetenschap: feit of fictie?
Marjolein Streur, leefstijlcoach en gezondheidswetenschapper
Rutger Top, leefstijlcoach (BLCN geaccrediteerd)

Een belangrijke vaardigheid voor de leefstijlcoach is om het nieuws wat op ons afkomt, op waarde te kunnen schatten. Want al het nieuws wat jij leest, lezen de coachees ook. Als leefstijlcoach krijg je vaak vragen over hypes en in hoeverre die nou wel of niet waar zijn. In deze les leer je werken vanuit een wetenschappelijk onderbouwde visie, leer je feiten en fabels van elkaar te onderscheiden en leer je hoe je in de coachingspraktijk betrouwbare informatiebronnen herkent en hier gebruik van maakt. 

PM: Coachen: verdieping en omgaan met weerstand
Marjolein Streur, leefstijlcoach en gezondheidswetenschapper 
Rutger Top, leefstijlcoach (BLCN geaccrediteerd)

Tijdens een coachingstraject zal je coachee veranderingen door gaan maken. Wat gebeurt er bij zo’n veranderproces en wat speelt er allemaal mee? Ook gaat een verandering niet altijd zonder horten of stoten. Je kunt te maken krijgen met weerstand, met passiviteit en er zijn verschillende valkuilen waar je als coach in terecht kunt komen. Hoe ga je hiermee om? Daar gaan we tijdens deze les mee aan de slag.

AM: Coaching met simulatiecoachee
Marjolein Streur, leefstijlcoach en gezondheidswetenschapper
Rutger Top, leefstijlcoach (BLCN geaccrediteerd)

In deze ochtend wordt geoefend voor het examen; het coachingsgesprek wordt gedaan met een acteur die coachee zal zijn. 

PM: Praktijkmiddag; intervisie en voorbereiding examen
Marjolein Streur, leefstijlcoach en gezondheidswetenschapper 
Rutger Top, leefstijlcoach (BLCN geaccrediteerd)

De student vertaalt op de praktijkdagen zijn opgedane theoretische kennis naar de praktijk. De student heeft kennis over het voeren van vervolggesprekken en weet hoe hij de coachee kan begeleiden naar het gewenste gedrag, hij maakt hierbij gebruik van coachingsmethodieken waarmee systematisch resultaten worden bereikt. Hij herkent de valkuilen in een coachingstraject zoals projectie en de rol van redder en leert hier mee om te gaan door zelfreflectie en persoonlijke ontwikkeling o.a. tijdens de intervisiebijeenkomsten.

Vaardigheidsexamen coaching met externe beoordelaar & simulatieclient

Toetsing competenties kerntaak 2.
Let op: indien de groep erg groot is zal het examen op twee dagdelen plaatsvinden, namelijk op donderdag 14 en vrijdag 15 september, dit om eenzelfde kwaliteit van alle examens te waarborgen. 

Module 3:
In de praktijk

AM: Voedingsleer in de praktijk
Everdien van der Leek, diëtist en gezondheidswetenschapper, Corpus Mentis Leiden

Verdieping voedingsleer. De student leert voedingsadvies toe te passen in bijzondere omstandigheden zoals bij bijvoorbeeld onregelmatige dienst en mensen met een lage sociaaleconomische status.

PM: Beweging in de praktijk: gedragsverandering
Maureen Ros, Specialist Fit & Gezond, Kenniscentrum Sport & Bewegen

Na deze lesdag ben je bekend met de basisprincipes van gedragsverandering. Je bent bekend met de verschillende soorten motivatie en weerstanden en weet hoe je hier op in kan spelen. Verder ben je na deze lesdag bekend met de verschillende fases van gedragsverandering en hoe je hier als professional bij kan ondersteunen met behulp van de Beweegcirkel. M

AM: Introductie in GLI en geven van workshops
Marjolein Streur, leefstijlcoach en gezondheidswetenschapper 
Rutger Top, leefstijlcoach (BLCN geaccrediteerd)

De student heeft kennis van de GLI en weet wat er voor nodig is om een GLI te begeleiden. De student kan daarbij helder rapporteren naar andere zorgverleners.
Daarnaast is het, wanneer je gaat werken met groepen, van belang dat elk individu binnen de groep tot zijn recht komt en de aangeboden les, workshop of training op zo’n manier wordt aangeboden dat er ook daadwerkelijk een leerklimaat ontstaat dat is afgestemd op de doelstelling van de training. Ieder mens is verschillend en daar moet je bij het maken van je workshop rekening mee houden. Ook dit komt aan bod tijdens deze les. 

PM: Stoppen met Roken
Rutger Top, leefstijlcoach (BLCN geaccrediteerd)

Deze les biedt de studenten doelmatige coachingsvaardigheden én wetenschappelijk onderbouwde informatie over hoe je mensen begeleidt bij het stoppen met roken.. 

AM: Ontspanning
Docent volgt

In deze les gaan we verder in op vormen van ontspanning, waaronder ademhalingsoefeningen, yoga en mindfulness.

PM: Metabole operaties voor overgewicht en andere ziektes zoals diabetes
Ulas Biter, bariatrisch en metabool chirurg

Het belang van leefstijl voor een gezond leven is inmiddels duidelijk bewezen. Ook voor het genezen van bestaande ziektes werkt een leefstijlaanpassing vaak heel goed. Wat nu als een ziekte zoals obesitas of diabetes al te ver gevorderd is en alleen leefstijl aanpassingen onvoldoende werken? De laatste jaren wordt het metabole effect van operaties die bedacht zijn om af te vallen steeds duidelijker. Zo wordt bijvoorbeeld een gastric bypass soms ingezet om met name diabetes aan te pakken en is het afvallen een leuke bijkomstigheid. De effecten van deze operaties worden versterkt door een juiste leefstijl. Tijdens deze les neemt de docent, die ruime ervaring heeft als bariatrisch en metabool chirurg, de studenten mee in het verleden, het heden en de potentiële toekomst van de metabole maag en darm operaties.

AM / PM: Praktijkvoering en blik op de toekomst
Marjolein Streur, leefstijlcoach en gezondheidswetenschapper 
Rutger Top, leefstijlcoach (BLCN geaccrediteerd)

Dit is de laatste gewone lesdag van de opleiding. Deze dag kijken we met de studenten terug op wat ze hebben geleerd en blikken we vooruit naar de toekomst. Iedere student geeft een korte pitch over hoe hij of zij de rol van leefstijlcoach in de toekomst gaat invullen. Daarnaast gaan we deze les praktisch aan de slag met het geven van workshops; de studenten geven in groepjes zelf een korte workshop aan de medestudenten.

AM: Schriftelijke eindtoets

PM: Herexamen coaching

AM: Herexamen schriftelijke eindtoets

PM: Diploma-uitreiking